Se eller gense A2i Talk om Impact investeringer i Danmark

Impact investeringer har igennem de seneste år fået en voksende opmærksomhed. Men, hvad vil det sige at investere for et impact, og hvordan kan virksomheder og samarbejdspartnere tiltrække impact finansiering? Hvad er status quo på impact investeringsmarkedet i Danmark, og hvordan bidrager danske investorer til en bedre verden?

Access2innovation, WWF Danmark, Dansk Røde Kors og Aalborg Universitet har igennem de sidste år rettet fokus på de nye muligheder og understøttet, at ErhvervsPhD’er, Morten Svendsen har fået afdækket mulighederne i impact investeringer og drivers bag det at investere med et med et bæredygtigt formål

I denne A2i Talk vil Morten præsentere de foreløbige resultater fra  PhD projektet ”With Hearts and Minds”. Morten har interviewet over 75 danske investorer, NGO’er og virksomheder for bedre at forstå impact investeringsmarkedet i Danmark, og afdækket en række huller i det danske finansieringssystem, som hindrer at privat impact finansiering kan nå potentialet.

Se videoen her.