Fire trin til succes i Afrika

Sådan kommer du fra idé til succesfuld forretning

Vores model for succes på de afrikanske vækstmarkeder er baseret på mange års erfaringer og forskning.

Vi skaber succesfuld bæredygtig forretning i udviklingslande gennem 4 trin, hvor virksomheder og samarbejdspartnere udvikler teknologi, forretning og partnerskaber med grundig sparring fra sekretariatet.

Klik på ikonerne herunder for at se hvordan, vi hjælper dig.

Idéudvikling

Proof of concept

Proof of business

Skalering

Idéudvikling

Du sidder måske med en god idé, men mangler hjælp til indledende feasibility study af forretningsmodel og teknologi, en bedre forståelse af markedet eller du har brug for at identificere de rette samarbejdspartnere. Som medlem af Access2innovation kan du få sparring og netværk til:

 

Teknisk feasibility
 • Indledende screening af idé
 • Afklaring af brugerbehov i udviklingsmarkederne
 • Afklaring af produktteknologi og designkriterier
 • Afklaring af teknologi/produkt/marked sammenhænge
 • Afholdelse af innovationsworkshops i samarbejde med relevante samarbejdspartnere
Feasibility af forretningsmodel
 • Afklaring af markedsmuligheder og markedsbarrierer (inkl. risikoanalyse)
 • Afklaring af værdikæder og mulige distributionskanaler
 • Afklaring af lokal regulering (told, miljøkrav mv.)
 • Afklaring omkring produktomkostninger og brugernes betalingsvillighed
 • Sparring på forretningsudvikling, markedsadgang, facilitering af partnerskabsopbygning og markedsafklaring
 • Fastlæggelse af projektets forventede ‘manageability’ – dvs. praktiske håndterbarhed
 • Kortlægning af potentielle positive ‘impacts’ relateret til dit produkt og din forretningsmodel
 • Deltagelse i Go N See ture for introduktion og afklaring af markedspotentiale
 • Vurdering af forretningskoncept via lokale samarbejdspartnere.
 • Indsigt i offentlig støtte og privat investeringskapital
Identifikation af partnerskaber
 • Identifikation og kontakt til videns- og teknologikompetencer fra videninstitutioner
 • Identifikation og kontakt til NGO’er og lokale partnere for kundebehovs- og markedsindsigt
 • Identifikation og kontakt til private samarbejdspartnere (eks. lokale virksomheder, finansieringsinstitutioner)
 • Identifikation og kontakt til særligt Østafrikanske inkubator/accelerator
 • Identifikation og kontakt til lokale eksperter indenfor relevante sektorer
 • Deltagelse i innovationsworkshops i samarbejde med relevante samarbejdspartnere
 • Sparring til afholdelse af første møder med relevante samarbejdspartnere

Proof of concept

Næste skridt på vej mod virkeliggørelse af din succes på de afrikanske vækstmarker er at vise, at dit koncept fungerer. Få testet din teknologi, udviklet din forretningsmodel og få struktureret samarbejdet med gode troværdige partnere og underleverandører. Det er en proces, hvor Access2innovation kan bistå med fokus på:

 

Teknisk test
 • Udvikling og test af prototype i samarbejde med relevante partnere (f.eks. vidensinstitutioner og komponent-leverandører)
 • Demonstration af løsning i større skala i samarbejde med slutbrugere
 • Indsamling af brugerdata fra brugerdrevet demonstration (produktfunktionalitet, produktrelevans, kundernes opfattede værditilførsel etc.)
 • Kontakt til lokale samarbejdspartnere for test af tekniske løsninger og dialog med slutbrugere og producenter
Udvikling af forretningsmodel
 • Afklaring af serviceaftaler og fastlæggelse af IPR, produktansvar, miljøgodkendelser etc.
 • Udarbejdelse af finansieringsplan og Go-to-Market strategi
 • Udvikling af forretningsmodel ift. værdikæder og distributionsforhold
 • Pilot-test af distributionskanaler og brugernes betalingsvillighed inkl. kundebetalingsmodeller
 • Afklaring og håndtering af lokal regulering og politiske rammebetingelser
 • Løbende sparring på forretningsudvikling, markedsadgang, facilitering af partnerskabsopbygning og markedsafklaring
 • Adgang til early pitch events med danske business angels
 • Vurdering af forretningskoncept via lokale samarbejdspartnere
 • Indsigt i offentlig støtte og privat investeringskapital
Udvikling af partnerskaber
 • Sparring på formulering af partnerskabsaftaler (rollefordeling, forpligtigelser, ressourceallokering etc.)
 • Formulering af ejerstruktur, royalties og afregningsmodeller
 • Identifikation af partnerskaber relateret til salg og distribution
 • Kontakter til samarbejdspartnere fra NGO’er, videninstitutioner, B2B partnere, lokale eksperter, lokale finansieringsinstitutioner samt inkubator/acceleratormiljøer ift. tekniske, forretningsmæssige, reguleringsmæssige, kulturelle forhold samt markedsmæssige forhold
 • Afholdelse af innovationsworkshops i samarbejde med relevante samarbejdspartnere

Proof of business

Efter proof of concept vil der typisk være behov for en demonstrationsfase, som leder til salg. Det indebærer fuld demonstration af den færdige teknologi/løsning samt verificering af forretningsmodellen og det etablerede partnerskab. Typisk opnår din virksomhed og partnerkredsen salg på dette stadie. Hos Access2innovation kan du få sparring og netværk til:

 

Teknisk demonstration
 • Demonstration af produktion i større skala
 • Identifikation af tekniske forbedringsmuligheder samt omkostningsbesparelser ved produktion
 • Optimering af leverandørsamarbejder (supply-chains) i forhold til produktion
 • Optimering af klima- og miljøaftryk i forbindelse med produktion og distribution
 • Fortsat indsamling af brugerdata (produktfunktionalitet, produktrelevans, kundernes opfattede værditilførsel etc.)
Verifikation af forretningsmodel
 • Verificering af forretningsmodel i samarbejde med distributører/salgsteam
 • Første salg til identificerede markeder og kundesegmenter
 • Implementering af Go-to-Market strategi inkl. markedsføring samt aftaler med distributører og produktserviceringspartnere
 • Optimering af kapitalstrømme i selskabet samt tilvejebringelse af lånefinansiering
 • Facilitering af B2B salg
 • Præsentation af forretningscase til danske business angels, crowdlending og institutionelle investorer
 • Sparring på forretningskoncept via lokale samarbejdspartnere
 • Indsigt i offentlig støtte og privat investeringskapital
 • Afdækning af finansiering, salgskanaler, market entry, prissætningsmodeller mv.
 • Udøvelse af aktivt ejerskab (private investorer/venture fonde)

 

Verifikation af partnerskaber
 • Verificering af partnerkreds til gennemførelse af demonstrationsprojekt (relateret til salg, distribution, markedsføring, teknisk servicering, impact måling etc.)
 • Kontakt til videninstitutioner samt B2B partnere indenfor relevante sektorer
 • Hurtig identifikation af relevante partnere ift. tekniske, forretningsmæssige, reguleringsmæssige, kulturelle forhold samt markedsmæssige forhold
 • Kontakt til lokale samarbejdspartnere for test af tekniske løsninger og dialog med slutbrugere og producenter

Skalering

For at sikre, at du er rustet til skalering af forretningen, er det nødvendigt med en strategi for penetrering af de valgte vækstmarkeder. Her er der oftest et stærkt fokus på optimering og effektivisering af driften. Access2innovation hjælper dig med:

 

Teknisk skalering
 • Identificere leverandøre og forberede organisationen på at skalere produktionen
 • Stærkt fokus på optimering og effektivisering af driften
 • Forretnings penetration
 • Opsætte eller udvide driften
Skalering af forretningsmodel
 • Erfaring, viden om og gode forbindelser på markederne
 • Indgående kendskab til markederne og strategiudvikling, og vi kan derfor hjælpe dig med at lægge den rigtige strategi for skalering af forretningen
 • Pitch events med danske business angles
 • Sparring af forretningskoncept via lokale samarbejdspartnere
 • Adgang til dansk og international privat investeringskapital
 • Udvikle strategier for penetration af forskellige markedssegmenter
Skalering af partnerskaber
 • Sparring af forretningskoncept via lokale samarbejdspartnere
 • Adgang til samarbejdspartnere og kunder

Få finansiering til dit projekt

Udvikling af bæredygtig innovation og kommercialisering kræver adgang til kapital.

Derfor har Access2innovation opbygget en finansieringsplatform, der tilbyder virksomheder og samarbejdspartnere adgang til finansiering – fra udvikling af den første idé til skalering af din forretningsmodel.

 

Få success på de afrikanske vækstmarkeder

Access2innovation er den danske platform for innovative, bæredygtige, kommercielle løsninger til de afrikanske vækstmarkeder.

Siden 2007 har vi faciliteret partnerskaber mellem virksomheder, NGO’er, investorer, vidensinstitutioner og myndigheder ved at tilbyde netværk, finansiering og ekspertise i innovation og forretningsudvikling i Danmark og Afrika

Vi tilbyder en række konkrete tiltag, som hjælper vores medlemmer fra idé til bæredygtig kommercielt forankret forretning.