delegationstur til Kenya og Tanzania

Om Access2innovation

Historien bag vores bæredygtige forretningsudvikling

På initiativ af Jacob Ravn blev Access2innovation etableret som konsortium i 2007 af Norddanmarks EU-kontor i Aalborg Kommune, Syddanmarks EU-Kontor, Aalborg Universitet og Folkekirkens Nødhjælp.

Målet var at vise, hvordan danske virksomheder i samarbejde med NGO’er og universiteter kunne skabe bæredygtige kommercielle løsninger til den humanitære sektor.

På baggrund af en række succesfulde partnerskaber i Afrika blev foreningen Access2innovation etableret som forening i 2015 af Dansk Industri, Væksthus Nordjylland, Danish Water Forum, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Røde Kors, WWF Danmark og Aalborg Kommune.

Foreningen blev stiftet med afsæt i UN Global Compact for at imødekomme efterspørgslen på et samlende dansk innovationsnetværk for virksomheder, vidensinstitutioner NGO’er og myndigheder.

Formålet er at skabe bæredygtig forretningsudvikling til udviklingslandene, særligt i Østafrika.

Mission

Som nonprofit og medlemsbaseret organisation, arbejder Access2innovation for at styrke viden og udvikling gennem kommercielle bæredygtige løsninger til vækstmarkeder i Afrika.

I partnerskaber mellem erhvervsliv, investorer, vidensinstitutioner, offentlige og private brancheforeninger og NGO’er, udvikles og implementeres danske løsninger og services lokalt i Afrika.

Det sker med afsæt i vores fokusområder, som især drejer sig om vedvarende energi, vand og sanitet og agro-business.

Missionen frem er at skabe et innovativt økosystem, som skal fremme skalerbare verdensmålspartnerskaber mellem Danmark og vækstmarkederne, særligt i Afrika.

Læs vores årsrapport for 2022:

2022 Årsrapport Foreningen access2innovation

Læs vores vedtægter for foreningen Access2innovation:

Vedtægter_access2innovation_godkendt 15-08-2023

Det hjælper vi med

Access2innovation er den danske platform for innovative, bæredygtige, kommercielle løsninger til de afrikanske vækstmarkeder.

Vi tilbyder dansk erhvervsliv adgang til partnerskaber med NGO’er, investorer, vidensinstitutioner samt finansiering, forretningsforståelse, teknisk indsigt ud fra vores mangeårige erfaring med de afrikanske vækstmarkeder.

Siden 2007 har vi støttet over 80 partnerskaber ved at tilbyde netværk, finansiering og ekspertise i innovation og forretningsudvikling i Danmark og Afrika.

Mød sekretariatet

Access2innovation er organiseret i et sekretariat med højt specialiserede medarbejdere. Vi har kontor i Aalborg, Aarhus og i København og repræsentation i Østafrika.

Sekretariatets medarbejdere har mange års praksis og forskningsbaseret viden og erfaring med innovation, forretningsudvikling, finansiering og partnerskabsopbygning – i Danmark og i Afrika.

 

Mød bestyrelsen

Access2innovation har en bestyrelse, der afspejler den brede medlemsskare og foreningens formål om at understøtte dansk forankrede innovationspartnerskaber, som udvikler succesfuld bæredygtig forretning der skaber vækst og positive forandringer i både Danmark og Afrika