Bestyrelse

Mød bestyrelsen

Access2innovation har i dag en stærk bestyrelse, der afspejler den brede medlemsskare og foreningens formål om at understøtte, at dansk forankrede innovationspartnerskaber udvikler succesfuld bæredygtig forretning, der imødekommer behov og skaber bæredygtig vækst herhjemme og i udviklingslande.

Access2innovations bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges til generalforsamlingen og sidder i to år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer

Lisbeth Stausholm Zacho (formand), Røde Kors

Henrik Wollesen (næstformand), Engsko A/S

Amie N’Dong, Social Vanilla

Peter Helk, DI

Peter Kjær Mackie Jensen, Copenhagen Center for Disaster Research COPE at University of Copenhagen

Arbejdende suppleanter: Arne Remmen, Aalborg Universitet, Ole Haubro,Aller Aqua og Flemming Pedersen, DMS Africa.

Mød sekretariatet

Access2innovation er organiseret i et sekretariat med højt specialiserede medarbejdere. Vi har kontor i Aalborg, Aarhus og i København og repræsentation i Østafrika.

Sekretariatets medarbejdere har mange års praksis og forskningsbaseret viden og erfaring med innovation, forretningsudvikling, finansiering og partnerskabsopbygning – i Danmark og i Afrika.

 

 

Det kan vi gøre for dig

Vi tilbyder dansk erhvervsliv adgang til partnerskaber med NGO’er, investorer, vidensinstitutioner samt finansiering, forretningsforståelse, teknisk indsigt ud fra vores mangeårige erfaring med de afrikanske vækstmarkeder.

Siden 2007 har vi skabt over 70 partnerskaber ved at tilbyde netværk, finansiering og ekspertise i innovation og forretningsudvikling i Danmark og Afrika.