One Stop Shop

Bedre hygiejne, sanitet og samfundsmæssig sikkerhed

One Stop Shop-projektet målretter og griber ind i den farlige fare for folkesundheden ved åben afføring og manglende adgang til rent vand og sanitet, som er primære problemer i fattige områder. One-stop shop er en bæredygtig, total løsning, ikke-forurenende toilet- og sanitetsfacilitetsstation i kombination med en lokal betalingsaggregation (se Pay E-safe).

Med andre ord fremmer One Stop Shop hygiejne, sanitet og sundhedsmæssig sikkerhed i samfundet. Opsætningen inkluderer toilet-, bade og hygiejnefaciliteter og på et senere tidspunkt har den også til hensigt at inkorporere et kloaksystem, der omdanner spildevand til vedvarende energi til lave omkostninger.

Udover at forbedre levebrødet gennem bedre sanitet beskæftiger projektet sig også med træning og uddannelse af samfundet i vigtigheden af ​​anstændig hygiejne og korrekt brug af One Stop Shop.

Access2innovation har bevilget støtte til den danske virksomhed EnviClean til at udvikle og teste denne bæredygtige sanitære løsning til brug i slumområder og har hjulpet med at skabe kontakt og partnerskab.

Enviclean, DMS Africa, Duckwise og Aalborg Universitet arbejder i øjeblikket på en mere gennemførlig version af One Stop Shop, der forventes testet i Kenya inden udgangen af ​​2018.

Partnere på projektet

Bedre toiletvaner mindsker sygdomsudbrud

I afrikanske slumkvarterer i Afrika bruger mange nedgravede latriner, hvor afføringen i nogle tilfælde løber ud i åbne kloaker, eller også bruger de såkaldte ”flyvende toiletter”, hvilket vil sige at en plastikpose agerer mobil WC – kumme, som man derefter kan smide fra sig.

One Stop Shop adresserer helbredsrisikoen, der opstår omkring uhygiejniske toiletvaner og manglende adgang til rent vand og sanitet, hvilket er et stort problem i fattige områder.

Brugerne betaler en lille sum for at benytte faciliteterne i toiletbygningen og får så til gengæld adgang til god hygiejne, samt en værdikupon, som de kan bruge på for eksempel rent vand og hygiejneartikler i One Stop Shoppens butik.

Den klare hygiejne forbedring, som One Stop Shop har bidraget til, udmunder sig blandt andet i, at der siden opførelsen af faciliteterne ikke har været et eneste udbrud af kolera i området.

Man har planer om løbende at integrere et kloakanlæg, som skal omdanne spildevand til vedvarende energi. På den måde bliver det, ud over at være et socialt projekt, også et miljømæssigt bæredygtigt projekt.

This is a PIVØ-project (Partnershipdriven innovation for emerging markets in East Africa”), supported by The European Regional Development Fund.

Read more about PIVØ-projects.

Læs mere om One Stop Shop her på DRs hjemmeside →

Sådan får du støtte og sparring helt frem til succes på de afrikanske vækstmarkeder

Kommende netværksarrangementer

Se vores successfulde projekter