Risk Management

Klar, når krisen kommer

Klar, når krisen kommer

Virksomheden Human Risks udvikler et effektivt digitalt planlægningsværktøj til ​​organisationers drift og håndtering af kriser. Ifølge forskerne vil der en globaliseret verden nemlig resultere i flere kriser og dermed behov for et planlægningsværktøj, der gør det nemmere at sikre en aktiv indsats, der minimerer de negative effekter af krise.

Kriserne kan opstå som følge af fx naturskabte naturfænomener som oversvømmelser, jordskælv eller tørke. De kan også opstå som følge af menneskeskabte aktiviteter som demonstrationer, borgerkrig, terror, kriminalitet eller produktfejl – eller være sundhedsudfordringer som pandemier. Alle typer krise påvirker den eksisterende infrastruktur, som fx logistik, konstruktioner og IT-systemer. Det kan give enorme menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ikke mindst i et område som Østafrika, der kan risikere at blive hårdt ramt på områdets øgede vækst.

Det digitaliserede værktøj vil forbedre kvaliteten og minimere de nødvendige ressourcer for planlægning og håndtering af kriser. Det vil kunne dokumentere processer og skabe viden, som kan give grundlag for at udvikling af kunstig intelligens og en nemmere vidensdeling på tværs af organisationer end den traditionelle tilgang med pen og papir eller Office-pakke.

Human Risks software vil skabe værdi for store organisationer, der har etablerede kriseplanlægnings- og kontrolprocesser. Men den giver også muligheder til små virksomheder, der ikke nødvendigvis har et fundament på plads til at forhindre eller minimere skader fra krisesituationer. Det overblik, som værktøjet skaber, vil spare tid og give mulighed for gribe ind i en kritisk situation, så den ikke udvikler sig til krise, men  blot er en hændelse, der skal håndteres.

Dette er et såkaldt PIVØ-project (“Partnershipdriven innovation for emerging markets in East Africa”), supporteret af The European Regional Development Fund.

Læs mere om vores PIVØ-projekter.

Sådan får du støtte og sparring helt frem til succes på de afrikanske vækstmarkeder

Kommende netværksarrangementer

Se vores successfulde projekter