Grøn agro kølekæde

Grønne køleenheder mindsker spild

Mere end halvdelen af de afgrøder som høstes i Østafrika, går til spilde grundet dårlige køleforhold og opbevaringsmuligheder. Problemet findes især i landdistrikterne hvor 70-80 % af befolkningen er bosat.

Grøn Agro Kølekæde har udviklet små køleenheder, som gør det muligt for farmerne at opbevare og behandle produkter efter høsten, inden det transporteres til markedet.

Kølekæden består af simple, mobile opsamlingssteder, hvor afgrøder beskyttes fra solen og holdes kølige inden de flyttes til større kølefaciliteter, hvor de sorteres, pakkes og opbevares indtil de distribueres.

Hvis den nuværende befolkningsvækst fortsætter, betyder det, at fødevareproduktionen skal stige med 70 % inden 2050. Der er stort potentiale ved at møde dette behov i Afrika, ved at sørge for at mindske spildet i produktionen, som det er formålet med køleenhederne.

This is a PIVØ-project (Partnershipdriven innovation for emerging markets in East Africa”), supported by The European Regional Development Fund.

Read more about PIVØ-projects.

Partnere på projektet

Sådan får du støtte og sparring helt frem til succes på de afrikanske vækstmarkeder

Kommende netværksarrangementer

Se vores successfulde projekter