Debat-event på FM 22 i samarbejde med ONE/THIRD:

Muligheder og udfordringer i at gøre Afrika til leverandør til de globale markeder

Oplægsholdere:

– Flemming Besenbacher, Bestyrelsesformand ONE/THIRD

– Kenneth Lindharth Madsen, Chef for Handel & Marked, Landbrug & Fødevarer; 

– Gitte Dyrhagen Husager, Leder af Privatsektorenhed, Folkekirkens Nødhjælp

– Amie N’Dong, CEO Social Vanilla & bestyrelsesmedlem Access2innovation

Vi står i en global fødevarekrise og samtidigt skal verdens produktion af mad stige med 70 %, hvis hele klodens befolkning skal brødfødes i 2050. I Afrika mistes op til halvdelen af de producerede fødevarer til trods for at kendte teknologier kunne hæve produktionen. En række udfordringer blokerer for, at den teknologi, som kunne fordoble Afrikas høstudbytte, tages i brug. Udfordringerne er først og fremmest tilpasning af teknologien, organisering og finansiering.  Så den klassiske økonomiske teori, der påstår, at hvis der er efterspørgsel, så vil den private sektor byde ind, er desværre ikke realiseret.

Publikum engageres i en ”360 graders debat”, hvor panelet udforsker, diskuterer og kvalificerer forklaringer på paradokset med at høst, der kunne have været reddet, går til spilde. Hvordan kan Danmark understøtte Afrika i at træde ind på de globale markeder og dermed være en del af løsningen på verdens fødevareudfordring?

Moderator: Jacob Ravn, Access2innovation

Tid: Fredag d. 17. juni kl. 11.00 – 12.00

Sted: Skibet Loa, Allinge Havn Ydermolen, plads H3