Efter at have trænet projektetpartnerne påbegynder Access2innovation nu træning af lokale organisationer og virksomheder i Uganda i Responsible Business Conduct. Det er et  led i vores DMDP-projekt og arbejdet med at etablere grain-hubs lokalt.

Målet er, at alle de virksomheder, der etableres samt øvrige aktører indenfor kornsektoren, skal trænes i Responsible Business Conduct efter retningslinier i UN Global Compact Guidelines. Disse retningslinier skal sikre at deltagende virksomheder og aktører i projektet f.eks overholder ansattes ret til organisationsfrihed, tager størst muligt hensyn til miljøet og aktivt  modarbejder korruption og udbredelsen af børnearbejde.

Træningen skal ikke ses som bare en pligt for de deltagende firmaer og organisationer. Erfaring viser at den er med til at skabe et dynamisk, trygt og fair forretnings- og arbejdsmiljø, der får det bedste frem i medarbejdere. Resultatet bliver virksomheder, der er bæredygtige og i balance med det omkringliggende samfund.

Læs mere.