Køle/frysefaciliteter

Modulære køle/frysefaciliteter til det afrikanske fødevaremarked

Uanset hvilken fødevareværdikæde man kigger på i Afrika, er et stort problem at 40-50 % af de producerede varer går tabt eller mister en stor del af deres værdi pga. kvalitetsforringelse. En af årsagerne er, at det ikke er muligt at køle varerne ned, hvilket betyder, at forrådnelse og bakterievækst forekommer hyppigere og går hurtigere.

Til eksempel vurderes den samlede markedsværdi af grøntsagsproduktion alene i Kenya at være USD 940 mio., hvilket betyder at ca. USD 600 mio. årligt går tabt.

Der er stor efterspørgsel på bæredygtige køle/frysefaciliteter til mindre eller nystartede fødevarevirksomheder, som i takt med at virksomheden vokser og udvider deres produktion, kan udbygges til større køle/frysefaciliteter.

For projektpartnerene er planen, at de modulære systemer skal etableres og udvikles omkring opbevaring af friskfanget fisk.

Sådan får du støtte og sparring helt frem til succes på de afrikanske vækstmarkeder

Kommende netværksarrangementer

Se vores successfulde projekter