Extracting microalgae with moringa

Produktion af mikroalger

Produktion af mikroalger i Østafrika

Markedet for proteiner til fødevarer, foder og biokemiske produkter vokser. Der produceres i dag  over 1 milliard ton af højproteinprodukt årligt og på området omsættes for 1.000 milliarder kr. I Østafrika er der et stort potentiale for produktion af mikroalger på grund af den konstante fotosynteseaktivitet i de store saltsøer. De har en stor kulstofreserve, der er godt til høj produktion.

I dette PIVØ-projekt bruger vi et nyt princip til indsamling af algerne som biomasse. Mikroskopiske mikroalger er de hurtigst voksende “planter”. Med en fordoblingstid på 1-2 dage,  er de programmeret til at være fremtidens biomasse til mad, foder og endda energi-genvinding. Med et teoriprodukt på 77 g biomasse pr. kvadratmeter pr. om dagen eller et produkt på 280 ton årligt hektarudbytte vil et areal på 30 km2 (eller mindre end 0,1% af Danmarks areal) være nok til at dække den problematiske import af sojabønner i Danmark. Mikroalger med et højt proteinindhold kan simpelthen erstatte det.

Høst af mikroalger ved hjælp af moringafrø

Projektet udvikler en metode til sedimentering af microalger baseret på en kendt teknologi til sanitetsvandbehandling, som her vil blive brugt til alger. Teknologien gør brug af plantepulver fra f.eks. Moringa-træet,som vokser i Østafrika. Moringafrø indeholder såkaldte dimere kationiske proteiner, som absorberer og neutraliserer kolloidale ladninger i grumset vand. Det får de kolloidale partikler til at klumpe sig sammen. Test på forskellige planktonbiomasser og mikroskopisk er påkrævet for at analysere, hvilke partikler der er inkluderet, og hvilke, der ikke er.

Projektet udvikler denne løsning på det biokemiske niveau. Gennem brugerinddragelse vil anvendelsesområderne for sådanne produkter og behov for raffinering af produkter blive afdækket.

Dette er et såkaldt PIVØ-project (“Partnershipdriven innovation for emerging markets in East Africa”), supporteret af The European Regional Development Fund.

Læs mere om vores PIVØ-projekter.

  Partnere på  projektet

  Aurelis Aps

  Brandstrup Agrobusiness

  Knæk og Bræk Aps 

  DTU Fødevareinstituttet

  PIVØ projekt - access2innovation

  Sådan får du støtte og sparring helt frem til succes på de afrikanske vækstmarkeder

  Kommende netværksarrangementer

  Se vores successfulde projekter