Mixed waste treatment - Access2innovation

Fra plastaffald til ressource

BlueBenu er ved at udvikle en proces, der omdanner plastaffald til råolie ved hjælp af termokemi. Dette vil være et alternativ til at forbrænde eller deponere plastaffald.  Det sker især  i afrikanske lande, hvor der ofte mangler mulighed for at genbruge plast.

PIVØ-projektet forbereder forskningsaktiviteter, der identificerer potentielle værdifulde stoffer i affaldet og planlægger produktion af en prototype, der kan håndtere og genbruge plasten. Projektet skal desuden kortlægge mulige partnerskaber inden for feltet.

Målet er at udvikle et foreløbigt design af prototypen på et anlæg, der kan omdanne plastaffald til kulbrinte, dvs. råolie og petrokemikalier. Dermed bliver plastaffald en ressource, som kan indsamles og skabe både nye muligheder og jobs.

Dette er  et såkaldt  PIVØ-project (“Partnershipdriven innovation for emerging markets in East Africa”), supporteret af The European Regional Development Fund.

Læs mere om vores PIVØ-projekter.

Sådan får du støtte og sparring helt frem til succes på de afrikanske vækstmarkeder

Kommende netværksarrangementer

Se vores successfulde projekter