lifeshelter

Bedre håndhygiene 

Bedre håndhygiene på landet, i skoler og flygtningelejre

Dette PIVØ-projekts mål er at udvikle en konkret løsning, der kan hjælpe med at forbedre håndhygiejne i landsbyer, skoler og flygtningelejre, hvor der er ringe eller ingen sanitær infrastruktur.

Håndvask kan forhindre ca. en tredjedel af diarrérelaterede sygdomme og ca. hver femte luftvejsinfektion, fx forkølelse. Forsøg i skoler har vist,  at bedre håndhygiejne også reducerer andre sygdomme, som fx jordoverførte helminth-infektioner.

Projektet vil:

  • Udvikle af en prototype af en praktisk løsning, der kan hjælpe med at forbedre håndhygiejne, især i forbindelse med toiletbesøg.
  • Basere sin løsning på dialog med brugerne og på sundhedsvidenskabelige resultater og erfaringer.
  • Designe en løsning baseret på brugernes input. Den skal være enkel, holdbar og et design, som tilskynder til brug.
  • Teste løsningen med prototyper på udvalgte steder og med struktureret brugerfeedback.
  • Udvikle materialer, der kan inspirere og tilskynde specielt børn til at bruge den nye løsning. Det skal ske i samarbejde med brugere og netværk (herunder Medair og IUG).

 

Dette er et såkaldt PIVØ-project (“Partnershipdriven innovation for emerging markets in East Africa”), supporteret af The European Regional Development Fund.

Læs mere om vores PIVØ-projekter.

Partnere på  projektet

ICONO

Eye-D

Ingeniører uden grænser 

University of Copenhagen

Sådan får du støtte og sparring helt frem til succes på de afrikanske vækstmarkeder

Kommende netværksarrangementer

Se vores successfulde projekter