ubehandlede korn

Bedre udbytte af høst

Lokal forarbejdning giver bedre udbytte af høst

I store dele af Afrika behandles korn ikke umiddelbart efter høst, da der ikke findes tørring- og lagringskapacitet i landområder. Kornet sælges ofte ubehandlet og med høj vandprocent. Det giver landmændene en meget lav pris, men betyder samtidig, at kornet kommer til at udgøre en sundhedstrussel. Der sker nemlig hurtigt en vækst af svampe i det våde korn og det øger chancen for at udvikle mykotoksiner og især aflatoksin, der er kræftfremkaldende. Findes der anlæg til tørring og opbevaring af korn, er de ofte designet til industrialiserede lande, hvor strømforsyning og logistik ikke er et problem. Men da store dele af Afrika stadig har ustabil forsyning af fx strøm, transporteres det meste af korn til forarbejdning på store anlæg i de store byer. Herefter skal mel og foder transporteres tilbage til landområderne – hvilket naturligvis ikke er klimavenligt.

Lokale korncentre er svaret

Ideen med dette PIVØ-projekt er at etablere nogle små og fleksible “korn-centre” lokalt i Afrika. Disse centre bliver tilpasset til landsbyernes behov, så man på en økonomisk bæredygtig måde kan behandle kornet lige så effektivt som de større anlæg.

I projektet indgår fem forskellige anlæg, så hele værdikæden styrkes: 

 1. Rengøring af korn
 2. Tørring
 3. Lagring af korn
 4. Formaling af korn til mel
 5. Oprensning og behandling af korn, der kan bruges som frø til næste sæson.

De danske eksperter fra virksomhederne BM Silo og Engsko konkluderer efter studieture til Afrika, at der er et potentielt marked, hvis man tilpasser eksisterende løsninger.  Her skal især ske følgende: 

 • Nedskalering af eksisterende teknologi til en integreret, økonomisk bæredygtig størrelse, der passer til de lokale produktionsbehov
 • Tilpasning af teknologi til den afrikanske kontekst – både hvad angår kultur, logistik og klima

Dette er  et såkaldt  PIVØ-project (“Partnershipdriven innovation for emerging markets in East Africa”), supporteret af The European Regional Development Fund.

Læs mere om vores PIVØ-projekter.

  Partnere på  projektet

  Sådan får du støtte og sparring helt frem til succes på de afrikanske vækstmarkeder

  Kommende netværksarrangementer

  Se vores successfulde projekter