Fødevaretab og ineffektiv produktion, manglende adgang til energi for forbrugere, ineffektiv industri der presser miljøet, voksende sundhedsudfordringer, en markant urbanisering, tab af biodiversitet og klimaforandringer.

Det er realiteterne på det afrikanske kontinent. Det kalder på nytænkning og samarbejde på tværs af erhvervsliv, civilsamfund, universiteter, myndigheder og investorer, hvis en bæredygtig fremtid skal realiseres.  

I 2022 vil Access2innovation i samarbejde med medlemskredsen tage fat på at bidrage til at imødekomme disse Grand Challenges.

Med afsæt i de voksende udfordringer, medlemmernes prioriteter og vores strategiske partnere på kontinentet er ambitionen at kvalificere en række tematikker og værdikæder, og tiltrække efterspurgt finansiering. Allerede nu tegner der sig muligheder og efterspørgsel indenfor mejeri, bæredygtigt byggeri, aqua-culture, e-mobilitet og optimering af agro-business værdikæder.

Mulighederne og finansiering er til stede. Men, spørgsmålet er, hvor du som virksomhed, universitet eller NGO’er ønsker, at Access2innovation skal have fokus?

Har du et bud? Så kontakt Jacob Ravn på 2770 2318 eller deltage i vores kommende tematiske Grand Challenge workshops.