Sæt x i kalenderen: Den 27. april holder Access2innovation Partnership Day og  generalforsamling.

Arrangementet foregår i København.  Klik her og se program og tilmelding.

Access2innovation Generalforsamling

Tid:                  27. april kl. 13:00-15:30

Sted:                Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Deltagere:       Medlemmer der har betalt kontingent for 2023

Program:

 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af dirigent
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af kontingent.
 8. Godkendelse af budget.
 9. Valg bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges 1 repræsentant for NGOer.
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges op til 3 suppleanter fra hhv. NGOer, erhvervsorganisationer og offentlige organisationer.
 11. Godkendelse af revisorer
 12. Eventuelt: Cafédiskussion – strategisk input til Access2innovation indenfor:
  1. Medlemmer, services og a2i community aktiviteter
  2. Netværk, samarbejde og alliancer
  3. Økonomisk bæredygtighed
  4. Åben…

Klik her for at tilmelde dig.