Hovedbudskabet var enkelt, da Access2innovation i samarbejde med Udenrigsministeriet inviterede vores medlemmer fra erhvervslivet, NGO’er og universiteter til at byde ind med anbefalinger til den nye udviklingspolitiske strategi 15. april:

Gør det lettere for os at gøre en forskel!

Helt konkret foreslog vores medlemmer:

Øg risikovillighed og fleksibilitet i Danida’s og IFU’s erhvervsrettede udviklingsindsats

Styrk samarbejdet mellem innovationsmiljøerne i Danmark og udviklingslandene

Sikr sammenhæng mellem den danske erhvervsfremmeindsats og Danidas erhvervsrettede initiativer 

Understøt opbygning af en dansk innovationsplatform, der med teknisk og faglig indsigt kan understøtte innovation, partnerskaber og finansiering

Tak til alle for konkrete bidrag og konstruktive anbefalinger!

Herfra vil Access2innovation med afsæt i analysen af det danske finansieringssystem, og anbefalingerne fra mødet og fortsætte arbejdet med konkrete initiativer, der kan imødekomme de identificerede udfordringer.

Tak til deltagerne på mødet:

Jakob Bejbro Andersen, MASH Energy

Jeppe Søndergaard Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Eg Andersen, EA Energy

Henrik Wollesen, Engsko

Amie N’dong, Social Vanilla

Ole Haubro, Aller Aqua 

Lars Bendix, Farm Mountain

Johan Jensen, SolarSack

Tor Hjorth-Falsted, WWF-Danmark

Gitte Dyrhagen Husager, DanChurchAid

Peter Kjær Mackie Jensen, Københavns Universitet

Jens Odgaard Olsson, LifeShelter

Arne Remmen, AAU

Mogens Sloth Knudsen, CF Nielsen

Flemming Pedersen, DMS Africa

Jakob Harbo, Røde Kors

Louise Nolle, DTU