Velkommen til Lars Møller fra Caritas og Ole Haubro fra Aller Aqua, som begge indtræder i Access2innovations bestyrelse. Tidligere forperson Lisbeth Zacho justerer sit mandat og fortsætter som suppleant i stedet for som tidligere repræsentant for NGO. Denne plads tilfalder nu Lars Møller.