Luftbåren minerydning

Bedre høst til fattige bønder i Uganda med dansk teknologi

Danida har bevilliget 8,8 millioner kroner fra Danida Market Development Partnership Programmet til Foreningen Access2innovation til gennemførelse af et fireårigt projekt, som skal forbedre levevilkårene for småbønder i Uganda. Projektet hedder Integrated Grain Handling Project for rural communities in Uganda. 

Forbedringen skal ske ved at etablere 25 decentrale kornbehandlingscentre, der kombinerer tre danske teknologier, som på hver sin måde er med til at skabe større indkomst for bønderne. Foruden at øge landmændenes indtjening forventes de 25 kornbehandlingscentre at skabe 500 nye jobs, heraf minimum halvdelen til kvinder og unge under 25 år.

Projektmidlerne er bevilget til Access2innovation på baggrund af det opbyggede lokale netværk og erfaring, som den danske platform for innovative, bæredygtige, kommercielle løsninger til de afrikanske vækstmarkeder. Pengene skal primært gå til træning af 3.000 landmænd i Uganda i forbindelse med introduktion af udstyr, som de tre danske firmaer har udviklet i samarbejde med Access2innovation og med støtte fra den Europæiske Regionalfond. Det drejer sig om:

 • BM Silo, Holstebro, som producerer små, fleksible silosystemer med indbygget tørrerikapacitet, så kornet hurtigt kan tørres efter høst, og kvaliteten dermed bevares.
 • Buurholt, Brønderslev, som har udviklet en mobil såsædsrenser, som hæver udbyttet på marken med ca. 10 procent.
 • Engsko A/S – United Milling Systems, Randers, som producerer stenkværne og komplette møllerisystemer til formaling af korn. Det er en teknologi, der gør at hele kornet inkl. skallen kan formales, og da det samtidig sker ved lave temperaturer, sikrer det at alle næringsstofferne bliver udnyttet.

De ugandiske partnere i projektet er Opportunity International, en NGO, der har udviklingsprojekter i 22 lande og som vil stå for træningen af landmændene samt de kooperativer, der skal stå for driften af de decentrale kornbehandlingscentre. Hertil deltager det ugandiske firma, AG-Ploutus Ltd., der handler med korn og hjælpestoffer til landbruget i Uganda og hvis primære målgruppe er små landbrug og kooperativer.

Foruden at forbedre levevilkårene for fattige småbønder og skabe 500 nye arbejdspladser vil projektet være med til at mindske fødevarespild og reducere sundhedsskadelige aflatoksiner i fødevareproduktionen, som er et stort problem i udviklingslande. Projektet vil således tilføre værdi på flere måder:

 • Det vil øge værdien af landmandens avl ved hurtig nedtørring og sikker opbevaring af kornet samt gennem træning af landmændene i bedre dyrkningsteknik
 • Det vil forbedre kvaliteten af såsæd og dermed give højere udbytte
 • Det vil sikre bedre og mere direkte adgang til markedet for at opnå en højere pris for kornet
 • Det vil skabe øget merværdi i landdistrikterne ved lokal forarbejdning af kornet
 • 250 kvinder vil blive trænet i markedsføring og forretningsførelse for at fremme ligestilling og kvinders uddannelse, samt fremme den økonomiske udvikling i landdistrikterne, bl.a. gennem salg af det mel, der vil blive produceret
 • Der vil blive gennemført målrettet træning indenfor økonomi og ledelse af de kooperativer/entreprenører, der skal drive kornbehandlingscentrene for at sikre den økonomiske bæredygtighed efter afslutningen af projektet
 • Projektet vil give landmænd og kooperativer bedre adgang til lånekapital gennem samarbejde med finansieringsinstitutioner såsom aBi Trust, samt ved etablering af en kreditvurderingsplatform
 • Fremme adgang til næringsrig kost som er afgørende for børns indlæringsevne. Projektet kan således på sigt være med til at sikre et bedre uddannelsesniveau i landdistrikterne
 • Samtlige projektdeltagere og andre relevante aktører indenfor kornsektoren vil blive trænet i god, ansvarlig forretningsførelse for dermed at sikre gennemskuelighed af transaktioner og introducere nye standarder for bl.a. ansættelsesvilkår- og arbejdsmiljø samt det eksterne miljø.

Dermed bidrager projektet til en række af FN’s verdensmål. Først og fremmest nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, men også nr. 2 om fødevaresikkerhed, nr. 4 om bedre uddannelse, nr. 12 om reduceret fødevarespild og nr. 13 om klimaindsats ved en højere grad af lokal forarbejdning.

Projektets officielle navn er Integrated Grain Handling Project for rural communities in Uganda. 

Læs mere om DMDP her.

For yderligere info, kontakt venligst Henrik Anker-Ladefoged på hal@access2innovation.com

Sådan får du støtte og sparring helt frem til succes på de afrikanske vækstmarkeder

Kommende netværksarrangementer

Se vores successfulde projekter