• Hvor lang tid tog det dig at få lov til at åbne virksomhed i Ghana?”
  • ”Hvor finder vi finansiering til at blive ved med at udvikle produkter til Østafrika?”
  • ”Oplever I også, at der ikke må være mere end 3 års tilbagebetalingstid i Afrika?”
  • ”Har I hørt om det svenske projekt, der gjorde det på en anden måde?”
  • ”Hvordan sikrer vi fremdrift lokalt?”

Spørgsmål og svar fløj over de julepyntede borde, da mere end 30 medlemmer og partnere mødtes til partnerdag 19. december 2022 hos Access2innovation i Aalborg. Efter præsentation af analysen Innovation and Market Opportunities for Food Loss Solutions in Africa, samt overblik over potentiel finansiering gik dialogen livligt blandt medlemmer og partnere. I fem workshops lagde mellem 6 og 10 fagfolk fra forskellige områder hovedet i blød. Emnerne spændte vidt: Fra grain, horticulture og aqua culture til B2B og Health.

Fortsætter samarbejde efter nytår

I workshoppen om aqua culture kom mange idéer på bordet, at man var enige om at fortsætte samarbejdet efter nytår. Det samme gælder for forskellige køleløsninger, som kan sikre en bedre opbevaring og transport af fisk.

– Vi talte også om vigtigheden af at tilpasse løsningerne til forskellige størrelse farme samt mulighederne for at organisere småfarmere. Dansk forskning i akvakultur kan spille en central rolle i udviklingen af sådanne løsninger. Nu vil vi stykke nogle af ideerne fra eftermiddagen sammen og se, om vi kan finde finansiering til det, fortalte Thomas Augustinus, program manager i Access2innovation.

 

Også i gruppen, der arbejder med horticulture, var der appetit på at se mere på markedet i Afrika.  Som i de andre grupper var der repræsentanter fra både videninstitutioner, virksomheder og NGO’er.

– Alle var enige om, at den lokale forankring er utrolig vigtig, for at kunne komme videre med de danske innovative løsninger, som Afrika mangler og som vi ofte allerede har. Men lige så vigtig er samarbejdet mellem de forskellige parter, så både erhverv, videns institutioner og civilsamfund spiller sammen, sammenfattede program manager Henrik Anker-Ladefoged gruppens diskussion.

Dansk teknologi har meget at bidrage med

– Fødevaretabet i Østafrika er meget stort, ikke mindst i Kenya, hvor der produceres – og mistes – flere afgrøder. For at kunne hjælpe med at nedsætte dette fødevaretab, skal vi tættere på bøndernes organisationer. Dansk teknologi har meget at bidrage med, lød det fra John Magnay, Access2innovations repræsentant i Uganda, bl.a. med baggrund i de erfaringer fra Access2innovations DMDP-støttede Grain Hub projekt i Uganda, hvor der udover tørring af korn også arbejdes med rensning af såsæd og formaling af korn.

Heldigvis ser det ud til, at der er finansiering på vej til projekter, der tilpasser dansk teknologi til de nye markeder. Det er fx på sundhedsområdet.

– Så vidt vi ved, er der forskningsdrevne initiativer på vej, som skal samarbejde med NGO’er og virksomheder indenfor sundhedsområdet. Der er både finansieringsmuligheder på den korte bane med fx Innobuster og Danida og på den længere bane, hvor vi fx vil gå efter Regionalfondsmidlerne, forklarede Peter Kjær Mackie Jensen, Research group leader på Københavns Universitet og bestyrelsesmedlem i Access2innovation.

Også Jacob Ravn, CEO i Access2innovation var godt tilfreds med dagens udbytte og udveksling. Han sluttede partskabsdagen med ordene:

– Det var superfedt, at se, hvor meget energi, der kan være i et rum som her. Selv en regnvejrsvåd mandag i december lige op til jul i Aalborg! Vi skal nok følge op, så det ikke bare bliver ved snakken.

 

Det sagde deltagerne:

Vi skal trække på de danske muskler i fødevareindustrien

”Det har været en rigtig god mulighed for at møde en masse danske virksomheder, som også engagerer sig i fødevaresituationen i Afrika. Vi kigger meget på bæredygtige værdikæder og har arbejdet meget med landmænd på det afrikanske kontinent og set på, hvordan vi kan gøre det bedre for dem. Der kan mange danske virksomheder spille en stor rolle. Så det har været spændende og jeg ser mange muligheder for partnerskaber, hvor vi kan trække på de muskler, der er i den danske industri indenfor fødevarevirksomheder og få de kompetencer i spil i den afrikanske kontekst.”

Jakob Lennheden, International Strategic Partnership Advisor, Folkekirkens Nødhjælp

Gode samarbejdsmuligheder

”Det har været utroligt spændende at høre, virksomhedernes perspektiver på hvad, der kan være af  løsninger. Jeg tænker, der er mange gode samarbejdsmuligheder. Så fremtiden er lysegrøn!”

Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen, Danish Lifescience Cluster

Se på hele værdikæden

”Det har været rigtigt, rigtigt spændende! En af de ting, jeg tager med mig er, at det ikke nytter noget at komme ind midt i en værdikæde og tro at man kan lave en kæmpe forandring der. Man er nødt til at tage hele værdikæden med ind i sine overvejelser.”

Lone Borgstrøm, partner, Globe Housing

Vi mødes igen

”Det har været rigtigt interessant. Jeg var med i aqua-gruppen. Vi prøvede at lave løsninger på Østafrika og vi havde nogle rigtigt interessante snakke med andre i branchen. Så vi aftalte at snakke sammen igen i januar, om, hvordan vi får produceret fiskene og hvordan vi får dem solgt.”

Ole Haubro, sales director, Africa, Aller Aqua.

Spændende aktører

”Det har været en interessant eftermiddag, hvor vi mødte mange spændende aktører i Afrika, både virksomheder, viden og NGO’er, som kommer med nye ideer til nye løsninger, som gør det mere bæredygtigt at sikre en fødevareproduktion og en bioressource-genanvendelse i Afrika.”

Knud Tybirk, senior innovation manager, Food & Bio Cluster Denmark