I Østafrika er der en stor interesse for online uddannelser: Med rejsetider på otte timer til nærmeste universitet og efter Covid-19 er det en tillokkende tanke om at kunne mødes til digital undervisning. Samtidig stiger antallet af elever støt på grund af de store ungdomsårgange. Men undervisningsressourcerne følger desværre ofte ikke med. Derfor kan man i Afrika opleve op til 1200 studerende til en universitetsforelæsning, selvom der måske kun er plads til halvdelen i lokalet. 

Selvom flere universiteter i Østafrika har købt platforme til digital læring, er platformene desværre ofte endt som såkaldte ”ghost cities”, som ikke taget i brug af hverken lærere, studerende eller organisation. Pædagogikken bag de købte platforme passer heller ikke nødvendigvis med universitetets pædagogiske grundlag. Samtidig spænder dårlige infrastruktur som ringe internetforbindelse også ben for brugen. Dermed får alt for få del i de store udviklingsmuligheder, digital læring tilbyder.

Det forsøger et af Access2innovations PIVØ-projekter at rette op på. Projektet Digital Learning on the East African market udvikler en implementeringsmetode til digital læring i kombination med andre læringsformer. Metoden er tilpasset lokale brugere, som har en anden tilgang til læring end fx danskere – men alligevel kan også danske universiteter og studerende have glæde af udbyttet fra projektet. PIVØ står for Partnerskabsdrevet Innovation til Vækstmarkederne i Østafrika.

 

Lærer med megafon
”I Ghana har jeg oplevet, at underviseren stod med en megafon for at få undervisningen ud til 300 fremmødte studerende. Halvdelen af dem måtte stå udenfor lokalet, fordi der ikke var plads indenfor. Så der er stort brug for at få skabt en bedre implementering af digitale platforme, så de kan supplere traditionel undervisning. Men den viden, vi har opnået, kan også bruges af danske undervisningsinstitutioner, for det handler netop om at få tilpasse digitale platforme til de lokale behov.”

Det fortæller professor Lone Dirckinck-Holmfeld fra Aalborg Universitet, som bistår projektet der ledes af to danske virksomheder speciale indenfor undervisning og læringsportaler, CanopyLAB og Consufé.

Lone Dirckinck-Holmfeld har arbejdet med læring og IT siden hun skrev phD om emnet allerede i det legendariske årstal 1984.

E-learning lyder kedeligt
I PIVØ-projektet bruges ikke ordet e-learning. Det bunder i feedback fra studerende og lærere fra en workshop i Østafrika. De syntes, at ordet lød meget kedeligt. Efter det har man anvendt ordet hybrid learning, hvor en digital platform kombineres med fx gruppearbejde eller supervision lokalt.

”Det er bare én af mange læringer undervejs. Det er guld værd for os, fordi hele projektet handler om at finde metoder til at tilpasse en digital platform, så den fungerer lokalt. Først når det er på plads, får undervisningsinstitutionen glæde af investeringen. Vi vil finde metoder til at sikre ejerskab og konkret brug af platformene, samt undervisningsformer og teknik, så fx ikke bruger videoer, som de studerende ikke har båndbredde til at se,” forklarer Lone Dirckinck-Holmfeld. Hun fortsætter:

”Vi er blevet meget klogere på processer, som er nødvendige, for at digitale platforme kommer til at leve sammen med den øvrige undervisning. Med disse metoder får man købt de rigtige platforme og man får meget mere glæde af dem. Om kort tid fremlægger vi en række værktøjer, som kan bruges i alle geografiske sammenhænge. De vil være første skridt til at sikre, at når en skole, hvor som helst i verden, køber en digital læringsplatform, så skal både udvælgelsen af platformen og implementeringen kobles med den kultur, som organisationen har i forvejen. Ellers ender tiltaget bare som endnu flere ghost cities”.

Samarbejde fortsætter
Projektet Digital Learning on the East African market afsluttes i foråret 22. Men allerede nu har Aalborg Universitet i samarbejdet med Consufé fået midler af DANIDA til at fortsætte udviklingen. I det fortsatte forløb vil også Canopy LAB bidrage med deres erfaringer fra eksisterende velfungerende digitale platforme med eleven i centrum, som de allerede har stor succes i Sydamerika med.

Det hele skal også testes i en dansk sammenhæng, når Aalborg Universitets uddannelse Master IQT og læring (MIL) snart tilbyder et nyt valgfag til ledere og undervisere på forskellige typer organisationer, mellemledere og IT-supportere. Faget hedder Forandring gennem deltagelse – metode til at implementere implementere stuedent centret hybrid e-læring. Her skal de studerende fungere som medforskere på at afprøve metoden i en dansk sammenhæng ude i deres respektive organisationer.

God grobund for vækst for virksomheder
Også de medvirkende virksomheder, Consufé og CanopyLAB, kan se tilbage på et PIVØ-projekt med god grobund for vækst.

”Consufé har fået en række gevinster, først og fremmest viden og erfaring til at lede deltagende design- og forandringsprocesser og til at designe kreative miljøer i digital og hybrid modalitet. Vi glæder os over vores øgede forståelse af østafrikansk kontekst som et værktøj til at udvide Consufés marked og ser frem til de to nye projekter med Aalborg Universitet og Gulu University,” siger Heillyn Camacho, researcher og co-founder af Consufé.

”Gennem PIVØ-projektet har vi fået en dybere indsigt i hvad der skal til for at slå igennem på det afrikanske marked, samt hvor stærkt en løsning står, når den rulles ud i samspil med en stærk metode,” fortæller CanopyLABs direktør Sahra-Josephine Hjorth.

 

PIVØ betyder udvikling
PIVØ-midlerne udbydes fra programmet ”Partnerskabsdrevet Innovation til Vækstmarkederne i Østafrika” (PIVØ) under Den Europæiske Regionalfond. PIVØ-projekters udvikling sker i et samarbejde mellem to danske SMV’er og en forsker og med sparring fra access2innovations sekretariatet i Danmark og Østafrika.

Flere fakta om projektet
Projektet Digital Learning on the East African market udvikler sine værktøjer i samarbejde med lærere, administration, studerende, IT-ansvarlige og fx biblioteker på to østafrikanske universiteter, GULU University i Uganda og Maseno University i Kenya.

I samarbejdet har også indgået organisationen BSU, Building Stronger Universities.
De to østafrikanske universiteter er på hvert sit stadium, hvad angår digitale læringsplatforme. Det har været meget givende for projektet, så det var muligt at forholde sig til udfordringer på både det indledende og senere stadium af hybrid learning.

Researchen er bl.a. foregået i digitale og fysiske workshops med test og udvikling af fx værktøjer til stakeholderanalyse, implementeringsstrategi og fremtidsværksteder. Fokus er hele tiden på en undervisning med eleven i centrum for at opnå maksimalt engagement og udbytte.

Projektet opererer i fem faser og er nu godt igennem de første to, envisioning og preparation. I det kommende DANIDA-projekt skal arbejdes med pilot-projekter.

Læs mere om PIVØ.

 

Fotos fra workshop undervejs i projektet Digital Learning on the East African market. Projektet udvikler en implementeringsmetode til digital læring i kombination med andre læringsformer. Metoden er tilpasset lokale brugere, som har en anden tilgang til læring end fx danskere – men alligevel kan også danske universiteter og studerende have glæde af udbyttet fra projektet.