Den 20. april 2022 inviteres Access2innovations medlemmer til partnerskabsdag og den årlige generalforsamling. I år sætter vi fokus på de nye finansieringsmuligheder og de konkrete partnerskabsmuligheder, der tegner sig for foreningens medlemmer i 2022 – 2023.

Arrangementet finder sted hos DI, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København. 

Program

09.30 – 10.00 Ankomst kaffe og the

10.00 – 10.05 Velkommen v. Jacob Ravn, Access2innovation

10.05 – 11.15 Finansieringsmuligheder 2022 – 2024

  • 150 mia. euro på vej til Afrika – sådan får du del i dem v. Klaus Lehn Kristensen, DI
  • Ny finansieringsuligheder under Danida Green Business Partnerships, v. Mikkel Klim, DMDP sekretariatet
  • Innovations- og partnerskabsmuligheder i det kommende ØKS-Interreg program, v. Thomas Augustinus, Access2innovation (20 min)
  • Hvor finder jeg den private finansiering i 2022? v. Jacob Ravn, Access2innovation

11.15 Pause med forfriskning

11.30 – 12.30 Præsentation og diskussion af Grand Challenge satsninger (mere info følger)

12.30 – 13.30 Frokost med sandwich

13.30 – 15.00 Generalforsamling

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. næstformand Niels
Henrik Johansen, Access2innovation
2. Valg af stemmetællere med forslag om Ole Stein,
Access2innovation
3. Valg af dirigent
4. Beretning og præsentation af aktiviteter i 2021 v. Jacob Ravn,
Access2innovation
5. Regnskabsaflæggelse v. Ole Stein, Access2innovation
6. Behandling af indkomne forslag og præsentation af aktiviteter for
2022, v. Jacob Ravn, Access2innovation
7. Præsentation og godkendelse af budget for 2022, v. Ole Stein,
Access2innovation
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, der skal repræsentere
civilsamfundsorganisationer, vidensinstitutioner, erhvervsinteresse
organisationer, offentlige erhvervsorganisationer og det private
erhvervsliv
9. Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen fra civilsamfundsorganisationer, vidensinstitutioner, erhvervsinteresseorganisationer, offentlige erhvervsorganisationer og det private
erhvervsliv
10. Valg af formand
11. Valg af næstformand
12. Valg af revisorer
13. Eventuelt

    Tilmelding sker til info@access2innovation.com