Er du en dansk virksomhed, forsker eller NGO – og vil du have indsigt i, hvor dansk viden, teknologi og partnerskaber kan være med til at reducere fødevaretab?

Så inviterer Access2innovation, ONE/THIRD og Food & BioCluster til lancering af en ny analyse og workshops. Her sætter vi fokus på, hvordan vi i samarbejde kan udvikle kommercielle bæredygtige løsninger, der mindsker fødevaretab i Østafrika.

Det sker d. 19. december kl. 12.00 – 15.00 i Aalborg hos Access2innovation.

Vi har teknologi til at forhindre op til to tredjedel fødevaretab

Ifølge FAO går omkring en tredjedel af de fødevarer, der produceres på verdensplan, til spilde. I Afrika sker størstedelen af dette fødevaretab i produktions- og forarbejdningsdelen af værdikæden. Spildet forekommer i næsten alle fødevareværdikæder til trods for at kendte teknologier kunne reducere tabet. Men, desværre blokerer en række udfordringer for, at den teknologi, som kunne reducere tab et på op til 60 % tages i brug. Udfordringerne er først og fremmest tilpasning af teknologier, organisering af værdikæder og markeder samt adgang til finansiering.

Afrikanske værdikæder efterspørger danske løsninger

I samarbejde med ONE/THIRD og Food & BioCluster har Access2innovation gennemført en analyse af udvalgte værdikæder i Østafrika. Dette er sket med fokus på at identificere, hvor dansk erhvervsliv i samarbejde med NGO’er og forskere kan byde ind med konkrete løsninger, som på en og samme tid reducerer fødevaretab, og samtidigt skaber adgang til nye markeder for danske virksomheder.

Analysen ”Innovation and Market Opportunities for Food Loss Solutions in Africa” lanceres d. 19. december kl. 12.00 – 15.00 i Aalborg.  Denne del kan følges over livestream på https://us02web.zoom.us/j/87328014323?pwd=NzI5eEpRN29DTWpnRTRoMGVZaXlkdz09 

Herefter inviteres virksomheder, forskere og NGO’er til at deltage i tre workshops om konkrete tiltag, partnerskab og finansiering i 2023 med sigte på at formulere målrettede partnerskaber, der kan imødekomme behovene. Efter arrangementet inviteres medlemmer af Access2innovation og samarbejdspartnere til netværks-reception.

12.00 – 12.30 Ankomst med let forplejning.

12.30 – 13.00 Velkomst og præsentation af rapporten ”Innovation and Market Opportunities for Food Loss Solutions in Africa, samt overblik over potentiel finansiering i samarbejde med Food & BioCluster.

13.00 – 14.30 Workshops for afklaring af konkrete tiltag, partnerskab og finansiering i 2023: Hvordan kan danske virksomheder, forskere og NGO’er i samarbejde bidrage til at imødekomme konkrete behov indenfor tre udvalgte sektorer.

Workshop 1: Horticulture

I horticulture i Kenya estimeres, at fødevaretabet indenfor grønsager- og frugt-sektoren er så høj som 50 til 60 %. Halvdelen sker i produktionsleddet på grund af ineffektiv produktion og dårlige høst-og opbevaringsfaciliteter. Den anden halvdel sker i leddet fra producent til marked på grund af dårlig logistik og markedsinformation.

Workshop 2: AquaCulture

Den ugandiske regering ønsker over de næste 5 år en fem-dobling produktionen af fisk fra akvakultur. Det vil kræve nye løsninger, som bidrager til både tekniske og systemiske forbedringer i sektoren. Her kan danske virksomheder bidrage med fx off-grid energiløsninger, fiskefoder af høj kvalitet, anlæg til produktion af fiskeyngel, køleløsninger samt digitale løsninger, som skaber transparent og forbedret markedsadgang.

Workshop 3: Grain

I flere afrikanske lande er det største problem indenfor kornsektoren helt utilstrækkelige høst-og opbevaringsforhold. Der høstes med håndkraft og med et højt vandindhold. Det betyder, at meget korn mugner og må kasseres. Desuden resulterer udfordringer omkring mangel på mulighed for vanding, effektive redskaber, opbevaring, transport og logistik i et betydeligt fødevaretab.

Sideløbende med disse tre åbne workshops afholdes workshops for samarbejdspartnere indenfor sundhed og B2B.

 

Arrangementet afholdes 19. december 2022 kl. 12.00 -15.00 hos Access2innovation, C.A. Olesensgade 4. 4. sal, 9000 Aalborg.

Tilmelding sker til info@access2innovation.com. I tilmeldingen bedes du angive, hvilken workshop du ønsker at deltage i, og om du ønsker at deltage til netværksreception.