2022 har været et meget aktivt år for Access2innovation, fortalte forperson Lisbeth Zacho i sin forpersons-beretning på foreningens generalforsamling 2023. Hun fortsatte:

”Vi afsluttede vores næsten syv år lange periode med PIVØ-projekter med en meget flot evaluering fra Cowi. PIVØ-midlerne kom som bekendt fra EU’s regionalfond og forkortelsen står for Partnerskabsdreven Innovation til Vækstmarkederne i Østafrika. De 27,1 millioner kroner fra PIVØ er blevet matchet med 30 millioner kroner i private investeringer. 

Det har udmøntet sig i en lang række spændende projekter: 111 virksomheder har medvirket og der er udviklet ikke færre end 77 nye koncepter.

Evalueringen fra Cowi viser, at vi faktisk har overperformet på en række områder. Fx havde det været nok med 55 nye koncepter – men det er vi bare stolte af!

2022 var også året, hvor vi afsluttede vores erhvervsPhD om impact investering. Vi åbnede kontor i Kampala og styrkede dermed vores netværk, profilering af, og serviceydelser til, medlemmer i Østafrika. ”

I løbet af 2022 har Access2innovation desuden holdt en lang række events, bl.a:

 • 10 A2i-Talks afholdt for deling af erfaringer og ekspertviden.
 • To tematiske delegationsrejser til Østafrika for 23 virksomheder og repræsentanter for erhvervslivet.
 • 10 Access2innovation events, inklusiv fire debatter på Folkemødet, Partnerskabsdag om Reducing Food Loss in the East African Countries med ONE\THIRD, Food & Bio Cluster Danmark og Erhvervsfremmestyrelsen, World Food Summit, o.a.

Her lægger Access2innovation sit  fokus i 2023

 • Fokus 1: Kvalificeret sparring og servicering af medlemmer, samt hvervning af nye.
 • Fokus 2: Videreudvikle a2i community og netværk med ligesindede, inklusiv partnership events, delegationsrejser og a2iTalks etc.
 • Fokus 3 Facilitere partnerskaber mellem virksomheder, civilsamfund, forskningsinst. Offentlige myndigheder og erhvervsorganisationer i Danmark og Østafrika
 • Fokus 4: Succesfuld implementering af igangværende/nye projekter: DMDP Grain Hub projekt i Uganda; DGBP Biokul-projekt i Kenya; DGBP overrislingsprojekt i Uganda.
 • Fokus 5: Udvikling af forskningsbaseret ‘Copenhagen Innovation Lab’ til kommercielle produkter der vil adressere ‘One Health’ udfordringer i det Globale Syd.
 • Fokus 6: Finansiering til aktiviteter, servicering af medlemmer, og udvikling af sekretariat via projektansøgninger (DGBP, CISU, Fonde, Food & Bio Cluster)
 • Fokus 7: Styrke organisationen kvalificerede medarbejdere, etablering af kontorer i København og Tanzania.

Helt konkret vil det betyde fortsat udvikling af dels vores grain-projekt under DMDP og vores nye DGBP-projekt. Desuden har vi en række aktiviteter i Tanzania indenfor Danida-programmet ‘Building Stronger Universities’ (BSU III):

 • Udbygning af samarbejde med studerende fra danske og afrikanske universiteter (projekter og praktik)
 • Nyt samarbejde med Aalborg Universitet og GULU Universitet i Uganda omkring ‘sustainable innovation and entrepreneurship’
 • Nyt samarbejde med Aalborg Universitet omkring ‘greening of the gament industry’ i Bangladesh