Alle business angles, private fonde eller pensionskasser med respekt for sig selv arbejder med impact investering. Det bunder i, at interessen fra hr. og fru Danmark for bæredygtige-investering er eksploderet over de sidste år. Forbrugerne elsker og forventer ansvarlige tiltag både i køledisken og i pensionsopsparingerne. Det betyder, at banker, investorer og virksomheder slår om sig med verdensmål, ikke mindst i forbindelse med Afrika. Men begreberne bruges på kryds og tværs. Investorer definerer impact-investering helt forskelligt. Denne uklarhed øger risikoen for impact-washing, altså forherligelse af investeringer, som reelt ikke gør den store forskel på den lange bane herhjemme eller ude.

Forvirring omkring begrebet impact investering kan forhindre, at vi opnår de reelle forandringer, vi efterspørger, særligt i vores engagement i Afrika. Vi er nemlig afhængige af private investeringer for at komme i mål med en grøn bæredygtig omstilling på kontinentet. Kun med finansiering i ryggen kan danske virksomheder og NGO’er byde ind med den konkret teknologi, som kan løse Afrikas problemer Derfor er det vigtigt, at få afklaret begreberne og få sat fokus på investeringernes reelle positive indvirkning på globale udfordringer, så impact-washing undgås.

 

I debatten deltager

  • Christian Honoré, Founder & Partner at 3B Impact
  • Lisbeth Stausholm Zacho, Innovative financing Advisor, Røde Kors & Bestyrelsesforperson Access2innovation
  • Lars Jannick Johansen, CEO & Founder Den Social Kapitalfond 
  • Anders Schelde, Investeringschef, AkademikerPension
  • Aime N’Dong, CEO, Social Vanilla og bestyrelsesmedlem, A2i
  • Thomas Bustrup,

    Drift og internationale forhold, viceadm. direktør, DI

Moderator: Jacob Ravn, Access2innovation

 

Det sker: Lørdag d. 18. juni kl. 09.00 – 10.00 (morgenkaffe fra 08.30)

Skibet Loa, Allinge Havn Ydermolen, plads H3