Karin Elisabeth Lind tiltræder som direktør for Foreningen Access2innovation 1. februar 2023. Den nye direktør har mere end 20 års erfaring med at opbygge og facilitere partnerskaber og konsortier, senest fra Folkekirkens Nødhjælp. Her og andre steder har hun gennemført store projekter sammen med så forskellige partnere som NGOer, virksomheder, offentlige institutioner og netværk. I Access2innovation skal hun sammen med medlemmer og sekretariat fremme innovative løsninger og markedsudvikling specielt indenfor fødevarer, vedvarende energi samt vand & sanitet, der kan bidrage til en bæredygtig vækst i Afrika. Karin Elisabeth Lind har også stor erfaring med at rejse funding til partnerskaber, hvad der vil komme hele netværket til gode.

”Jeg er utrolig glad for, at vi har formået at tiltrække så stærk og handlingsorienteret en leder som Karin Elisabeth Lind. Hun har både erfaring med at opbygge og vækste organisationer og hun har samtidig et indgående kendskab til Østafrika. Hun kan fremadrettet sikre Access2innovations dynamiske virke til gavn for medlemmerne. Hun vil aktivt bidrage til at både innovation & forretningsudvikling bliver omsat til praksis”, udtaler Lisbeth Zacho, forperson i bestyrelsen for Access2innovation.

85 vellykkede partnerskaber mellem Nord og Syd

Stifter Jacob Ravn fratræder stillingen som direktør efter mere end 15 års engagement i Access2innovation.

Det har været en stor beslutning at give stafetten videre. Men med nye kompetente kræfter på vej, så kan jeg med sindsro sige tak for nu”, siger Jacob Ravn.

Siden etablering af Access2innovation i 2007 har han sammen med et kompetent sekretariat lagt grunden til 85 partnerskaber, et veletableret netværk i Danmark og Afrika, etablering af regionalkontorer i København & Østafrika, en række store partnerskabskonferencer, tilpassede offentlige støttemuligheder, en række nye projekter på trapperne og ikke mindst et plus på foreningens bundlinje, der sikrer Access2innovations aktive virke fremadrettet.

Jacob Ravn vil fremadrettet være tilknyttet bestyrelsens arbejde, og ellers tage fat på opgaven som Innovationschef på Aalborg Universitetshospital.

“Som direktør for Access2Innovation har Jacob nu igennem 15 år sat en helt ny dagsorden for, hvordan man skaber bæredygtig udvikling i Afrika. Han har bragt civilsamfund, videns organisationer og virksomheder sammen i nye innovative partnerskaber og bidraget til at få økonomisk bæredygtige løsninger ud på afrikanske markeder, der bidrager til grøn omstilling og sociale forbedringer. Jacob har med vedholdenhed arbejdet for at skaffe finansiering og teknisk bistand til virksomheder og innovative partnerskaber og har sat et markant aftryk i det danske økosystem for udviklingsorienteret innovation og finansiering. Det er en stærk forening med en vigtig mission, som Jacob nu giver videre,” slutter Lisbeth Zacho.

 

 

Karin Elisabeth Lind, som tiltræder som direktør for Foreningen Access2innovation 1. februar 2023.