B2B sparring

Få succes med B2B på afrikanske vækstmarkeder

Ønsker du afklaring af dit produkt eller forretningsidé, adgang til samarbejdspartnere eller hjælp til at finde en troværdig partner eller advokat i Østafrika?

Som medlem i Access2innovation får du adgang til et velforankret netværk af professionelle rådgivere i Østafrika og værdifuld sparring fra sekretariatet.

Partnerskab

Brug os til at finde de rigtige partnere og til at udvikle din forretning

Du får hjælp til:

Verificering af din idé

 • Verifikation af teknologi og forretningsidéer i den østafrikanske region
 • Hjælp til feasibility­undersøgelser inden for bæredygtig energi, affaldshåndtering, agrobusiness, vand og sanitet i samarbejde med slutbrugere og lokale producenter

Proof of concept

 • Støtte til kortlægning af lokale tilskud og finansiering
 • Identifikation og validering af lokale forretningspartnere
 • Adgang til lokalt netværk til test af løsning, der matcher lokale krav og nøgleprioriteter
 • Udvikling af business case
 • Markedsundersøgelser inden for bæredygtig energi, affaldshåndtering, agrobusiness, vand og sanitet

Proof of business

 • Juridisk og administrativ support (hvilke lag der skal understøttes osv.)
 • Adgang til troværdige agenter / forhandlere / distributører
 • Adgang til finansiering
 • Udvikling af regionale netværk til støtte for aktiviteter i Kenya, Tanzania, Uganda og Rwanda
 • Introduktion til- og sparring med andre danske eksportvirksomheder på det afrikanske marked.

 

Bliv medlem af netværket

Som medlem af netværket får du både adgang til Access2innovations egen finansiering og til finansiering fra eksterne partnere.

Du får sparring på baggrund af mange års erfaringer i Danmark og Afrika og kontakt til relevante samarbejdspartnere gennem vores store netværk.

Samtidig får du adgang til en stor vidensbase om vækstmarkeder, teknologi og forretningsudvikling.