Program for generalforsamling og finansieringsmuligheder

Access2innovation Generalforsamling

Bemærk: Arrangementet er kun tilgængeligt for medlemmer af Access2innovation

 

Ved generalforsamlingen i 2019 blev strategien for foreningens arbejde 2019 – 2024 fastlagt. Fokus vil være på, at Access2innovation som non-profit og medlemsbaseret organisation fortsat skal arbejde for at styrke viden om og udvikling af partnerskabsdrevne kommercielle, bæredygtige løsninger med fokus på udviklingsmarkeder og nødhjælpsbistand.

Frem mod 2024 skal det ske ved:

 • At skabe et innovationsøkosystem for skalérbare, kommercielt bæredygtige verdensmålspartnerskaber mellem Danmark og udviklingslande.
 • Fokus på bæredygtig energi, agro-business, vand og sanitet, bæredygtige boliger og ICT – hovedsageligt med fokus på Østafrika.
 • Tre strategiske indsatser:
  •   Positionere og facilitere partnerskabsdrevet innovation
  •   Fremme etableringen af et finansielt økosystem med udgangspunkt i FNs Verdensmål
  •   Forskning/undersøgelse og opbygning af kapacitet

Ved generalforsamlingen vil medlemmerne kort blive præsenteret for de gennemførte og planlagte aktiviteter 2020 -2021, drøfte nye satsninger og vælge nye medlemmer til foreningens bestyrelse. Supplerende materialer fremsendes forud for arrangementet.

 

Program

Tid

   Program

Registrering, kaffe og netværk 09.30 10.00

 

 

Velkomst 10.00 10.05 Jacob Ravn, CEO
Generalforsamling 10.05 11.15
 1. Godkendelse af dagsorden v/ formand for  Access2innovation, Arne Remmen, AAU
 2.  Valg af dirigent 
 3.  Valg af stemmetællere med forslag om valg af Ole Stein, Access2innovation
 4. Beretning og præsentation af aktiviteter i 2019 v/ Jacob Ravn, Access2innovation 
 5. Regnskabsaflæggelse for 2019 v/ Ole Stein, Access2innovation
 6. Behandling af indkomne forslag og diskussion af foreningens aktiviteter 2020 – 2021 v/ Jacob Ravn, Access2innovation
 7. Fremlæggelse af budget for 2020 v/ Ole Stein, Access2innovation
 8. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer 
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand 
 12. Valg af revisor med forslag om valg af Beierholm 
 13. Eventuelt 

Supplerende materialer fremsendes sammen med eventuelt indkommende forslag 1 uge før generalforsamlingen

 

Finansieringsmuligheder

Bemærk: Arrangementet er kun tilgængeligt for medlemmer af Access2innovation

 

På baggrund af anbefalingerne fra generalforsamlingen i 2019 har foreningen i 2019 – 2020 haft et strategisk fokus på at sikre finansiering til foreningens medlemmer.

Udover de igangværende 30 PIVØ-partnerskaber og det fortsatte arbejde med at tiltrække privat finansiering til en række medlemmer, har dette åbnet for en dialog med flere danske investorer og finansieringsplatforme, som her vil blive præsenteret for foreningens medlemmer.

Herefter vil der være lejlighed til en-til-en drøftelse af finansieringsmuligheder og netværk med de øvrige medlemmer i foreningen.

 

Program

 

Tid

 

Indlægsholder

Tema

Access2innovation 11.30 11.35 Jacob Ravn Velkommen og motivation af program
Keystones 11.35 11.55 Kenneth Larsen Business Angels skalerer forretningen med ‘smart-money’
COOP Denmark (tbc) 11.55 12.15 Nicolai Jæpelt Giv adgang til småinvestorer med crowdlending – potentiale for alternative lån
Mega Trend 12.15 12.35 Steen Egsdal Hvad efterspørger family offices og HWNI af impact investeringer?
IFU 12.35 12.55 Ib Albertsen IFU’s SMV facilitet
Opsamling 12.55 13.00 Jacob Ravn
13.00 – 14.00 Frokost, en-til-en dialog med oplægsholdere og networking

Arrangementet finder sted på Matrikel 1, Gammel Strand 28, st., 1202 København K. 

Har du ikke mulighed for at tage turen til København? Så deltag via storskærm fra vores lokaler i Aalborg, C.A. Olesensgade 4, 3. sal, 9000 Aalborg. Tilmeld dig ved at skrive en mail med navn og antal deltagere til kje@access2innovation.com