Risk Management

Mød sekretariatet

Brug vores viden og erfaring 

Access2innovation er organiseret i et sekretariat med højt specialiserede medarbejdere. Vi har kontor i Aalborg, Aarhus og i København og repræsentation i Østafrika. Sekretariatets medarbejdere har mange års praksis- og forskningsbaseret viden og erfaring med innovation, forretningsudvikling, finansiering og partnerskabsopbygning – i Danmark og i Afrika.

Karin Elisabeth Lind

Karin Elisabeth Lind

CEO fra 01.02.23

Karin Elisabeth Lind har mere end 20 års erfaring med at opbygge og facilitere partnerskaber og konsortier, senest fra Folkekirkens Nødhjælp. Her og andre steder har hun gennemført store projekter sammen med så forskellige partnere som NGOer, virksomheder, offentlige institutioner og netværk.

Karin Elisabeth Lind har også stor erfaring med at rejse funding til partnerskaber, hvad der kommer hele netværket til gode.

kel@access2innovation.com

   +45 TBA

 

Henrik Anker-Ladefoged

Henrik Anker-Ladefoged

Program manager og fungerende CEO i januar 23

Henrik har beskæftiget sig med projekter indenfor landbrug og værdikæder i Afrika, Østeuropa, Østasien og Mellemøsten siden 1985. Det nylige fokus er på fjerkræ, planteavl, kaffe og mejeri.

Henrik har været konsulent for både den private og offentlige sektor, og som investor i Uganda og Kenya, har han, udover praktisk erfaring, også et stort forretningsnetværk i både Danmark og Østafrika.

 hal@access2innovation.com

   +45 2361 1035

TBA

TBA

Business-oriented program manager

 

 

TBA
   +45

Olav Jull Sørensen

Olav Jull Sørensen

Senior forskningskoordinator

Olav Jull Sørensen har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor erhvervsøkonomi og marketing fra Handelshøjskolen Aarhus og University of Wisconsin, USA. Han etablerede Cand.Merc.-uddannelsen i International Business i 1984 i Aalborg Universitetsregi og var leder af forskningsgruppen International Virksomhedsøkonomi fra 1984 til 2014.

ojs@access2innovation.com

   +45 2163 8322

Marianne Andersen

Marianne Andersen

Kommunikation og PR

Marianne er ekspert i PR og kommunikation med over 17 års erfaring fra dansk og internationalt erhvervsliv. Hun har blikket fast rettet på at sikre, at vores budskaber når alle relevante målgrupper gennem medier som presse, SoMe, nyhedsbreve og hjemmeside.

Marianne driver PR-bureauet CSRPR, der har fokus på NGO’er, Verdensmål (SDG’er), ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) og teknologi som greentech og cleantech.

ma@access2innovation.com

  +45 61 307 304

Thomas Augustinus

Thomas Augustinus

Program manager

Thomas Augustinus har i mere end 10 år beskæftiget sig med international udviklingsassistance og forretningsudvikling.

Han har bred erfaring indenfor forvaltning af naturressourcer, projekter om infrastruktur (vandkraft), samt med udviklingen af små og mellemstore virksomheder med interesse i udviklingslande.    

 ta@access2innovation.com

  +45 2096 1460