Vi står i en global fødevarekrise og samtidigt skal verdens produktion af mad stige med 70 %, hvis hele klodens befolkning skal brødfødes i 2050. I Afrika mistes op til halvdelen af de producerede fødevarer til trods for at kendte teknologier kunne hæve produktionen. En række udfordringer blokerer for, at den teknologi, som kunne fordoble Afrikas høstudbytte, tages i brug. Udfordringerne er først og fremmest tilpasning af teknologien, organisering og finansiering.

Med afsæt i analysen af “Challenges and Market Opportunities in developing Sustianable Food Systems”, dialogen fra World Food Summit, og debatten på Folkemødet 2022 om fødevaretab i Afrika, tager Access2innovation nu fat på at identificere konkrete innovations- og forretningsmuligheder i udvalgte Østafrikanske værdikæder. Med afsæt i analyser, workshops og invitation til at deltage i kommende delegationstur til Kenya og Uganda inviteres danske virksomheder, forskere og NGO’er til at engagere sig med sigte på at formulere konkrete partnerskaber, der kan byde ind med efterspurgte løsninger.

Analyse og aktiviteter er støttet af One/Third samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse via Food&Bio Cluster.