Indtag vækstmarkederne i Østafrika

Der er store potentialer for danske virksomheder, der vil ud på de nye vækstmarkeder i Østafrika.
Tal fra Dansk Industri viser, at efterspørgslen efter vedvarende energi, fødevarer, vand og sanitet kan skabe 7.000 nye arbejdspladser i Danmark.

I samarbejde med access2innovation retter Agro Business Park derfor fokus på de forretningsmuligheder, som særligt Østafrika rummer.
Workshoppen vil give indsigt i erhvervslivets erfaringer med forretningsudvikling i samarbejde med humanitære organisationer og vidensinstitutioner, som har vist sig at være nøglen til nye kommercielle vækstmuligheder.

Dato og tidspunkt:

26. maj 2016 14.00 – 16.30

Hvor:

Agro Business Park, Niels Pedersens Alle 2, 8830 Tjele

Indhold:

Velkomst og kort introduktion

  • Partnerskabsdrevet forretningsudvikling til Afrika v/ access2innovation
  • Erfaringer - To oplæg om partnerskabsdrevent kommercielt samarbejde til de afrikanske vækstmarkeder ved v/ Arla Foods Ingedients og Folkekirkens Nødhjælp samt Agro Business Development.
  • Workshop: Kan god forretning gøre verden bedre? Vi ser nærmere på, hvilke konkrete fordele virksomheder og NGOer kan få
    ud af at arbejde sammen. Efterfølgende diskussion og perspektivering fra oplægsholderne.

Kaffe og kage


Hvad er mulighederne for at afsøge markedspotentialerne?

  • Introduktion af guidelines til nye partnerskaber v/ Røde Kors
  • Nye og kommende forretningscases fra access2innovation v/ access2innovation
  • Finansieringsmuligheder v/ access2innovation

 

Arrangementet er åbent for alle - tilmeld dig her.

C. A. Olesens Gade 4, 3. sal, DK-9000 Aalborg, // c/o GrowAal

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - +45 2770 2318

SAVE THE WORLD // MAKE MONEY // REPEAT